Regler för cosplaylajvet

Regler för cosplaylajvet

Allmänt

Vi kommer att vidta åtgärder under lajvet för att minska risken för smittspridning. Därav ber vi er att:

 • Inte komma om du känner dig sjuk och/eller har symtom för din egna och andras säkerhet. Om symtom eller sjukdom uppkommer under perioden för lajvets kommer vi behöva avsluta lajvet tidigare och alla får ta sig på eget sätt.
 • Tvätta händerna och använd hansprit ofta.
 • Försök att minimera fysisk kontakt (även att vi vet att det är svårt).
 • Vi uppmuntrar att man använder mask under lajvet! Vi kommer att köpa in för användning och kommer att lägga in anledning in-lajv.
 • Om möjligt, rekommenderar vi att man testar sig innan lajvet för covid-19.
 • Om du är vaccinerad uppskattar vi om du kan dela denna information med oss för att vi ska veta vilka och hur många som har tagit båda eller första sprutan mot Covid-19.
Allmänt
 • Svensk lag gäller på området.
 • Sexuella trakasserier tolereras inte.
 • Nötter och annat som kan orsaka allergiska reaktioner är förbjudna på området. Se allergilista under FAQ för mer info.
 • Lajvet är alkohol- och drogfritt och dessa får ej förekomma på området.
 • Rökning sker utanför området.
 • Parfym och hårspray får ej användas inomhus eller i närheten av lokalen.
 • Ingen nedskräpning.
 • Skulle någonting hända, kontakta en arrangör.
 • Ska du lämnar området under en längre tidsperiod, meddela gärna en arrangör så att vi vet vilka som befinner sig på plats och inte av bland annat säkerhetsskäl
Cosplaylajv
 • Cosplaylajv-vapen får tas med till området men endast i fotografisyfte
 • Inga vapen får tas med på lajvet. Props är tillåtna men inte föremål som kan användas som vapen.
 • Vapen ska vara undanstoppade i sovsalen när lajvet är igång.
 • Mobilen får användas som props för karaktärer som har telefoner, men har ingen täckning IN-game om inget annat sägs eller hänvisas till av arrangörerna. Om samtal eller sms behöver göras OFF får det inte göras öppet när lajvet är igång.
Förhållningsregler
 • Det är förbjudet att blockera nödutgångar.
 • Låsta dörrar och avspärrade områden är ej tillåtna att vara på.
 • Lajvets huvudsakliga språk kommer vara på svenska, men engelska ord och annat är tillåtet, grova svordomar är tillåtna.
 • Arrangörerna ansvarar ej för värdesaker. Har du dock tappat något under lajvets gång så meddela arrangörerna så kollar vi om föremålet är inlämnat hos oss. Hittar du något som är OFF-game (ur spel) och inte tillhör dig, lämna in det till en arrangör.
 • Deltagares mobiler ska hållas utom synhåll och på ljudlöst, men inte avstängda.
Lajvregler
 • Metaspel är inte tillåtet. Har du fått reda på något OFF (ur spel) så är det inte tillåtet att använda det IN (i spel). Undantag är om två parter bestämt något OFF som skall spelas på IN, men då måste alla parter involverade vara OK med att OFF-informationen används IN-game. Detta gäller även saker som du känner till personligen och kommer utifrån(vilker är OFF) exempelvis platser, artister, musik/sånger, händelser osv (med undantag om din karaktär faktsikt känner till det exempelvis Osomatsu från Osomatsu-san känner till President Obama, Usa, Finland m.m).
 • ”Off-tecknet” är en knuten hand upp i luften. Spelare som använder sig av detta tecken skall ignoreras helt IN-character. Off-tecknet skall endast användas i nödfall om man måste bort från eller om man inte vill störa en scen. Behöver du säga något off, gör off-tecknet och börja din mening med ”OFF”. Detta får inte missbrukas!
 • ”Time-out-tecknet” används om du vill fortsätta spela ut en scen, men att din medspelare börjar spela för aggressivt för att du skall känna dig bekväm. Time-out-tecknet gör du genom att göra ett kryss med armarna framför bröstkorgen. Lajvar du med en spelare som gör detta tecken, ta ett steg tillbaka om du står väldigt nära och lugna ner ditt spel.
 • När någon ropar ”Spelstopp” stannas spelet. Detta kan vara för att någonting har hänt eller för att lajvet är slut. Vid riktiga skador skall ”Spelstopp” i följt av ”Skarp Skada!” avnändas. När dessa ord yttras så skall lajvet tillfälligt stoppas. Se till att kontakta arrangör ifall det inte finns en i närheten.
 • Om en deltagare spelar att sin karaktär är medvetslös, kvävs eller i annat skick där denne inte kan prata måste personen göra en synlig ”tummen upp” för att göra det enkelt att skilja en riktigt situation från att personen bara spelar.
 • Blir en deltagare för rädd kan personen i fråga använda ”Skarp jumpscare!” på samma sätt som ”skarp skada” användas. När dessa ord yttras så skall lajvet också tillfälligt stoppas. Se till att kontakta arrangör ifall det inte finns en i närheten.
 • Karaktärer med krafter (exempelvis kasta eldklot) har inte dessa krafter under lajvet. ”Undantag” finns för karaktärer som kan rädda liv (exempelvis läkare) men då måste deltagaren som spelar karaktären göra en scen av det hela.
 • Om din karaktär känner till andra karaktärer som kommer finnas under lajvet (exempelvis om Tony Stark känner till att Mario från Super Mario är en karaktär i ett spel i sitt universum) ska detta inte spelas på. Karaktären kan ha vaga minnen av att denne hört namnet tidigare eller känner igen den andre karaktären men kan inte komma på vart ifrån.
 • Vid vålds-scener måste båda parter vara med på det, hoppa inte in i en brottningsmatch utan att alla parter är med på det.
 • Stör inte spelare som spelar lik, inte alla kan hålla masken om någon sitter och petar på en.
 • IN-game föremål markeras med en röd markering. Även föremål som tas med av spelare måste markeras. IN-game föremål är tillåtna att stjälas men skall returneras efter lajvslut till ägaren. OBS! Alla föremål som önskas användas IN-game måste godkännas av en arrangör.
 • Kedjor och andra föremål eller props som är fastsatta eller indikerar på att du inte ska eller får flytta på dem ska inte förflyttas. De får användas där de är men är annars menat som stämningshöjande element.
 • Man får inte fysiskt binda en spelare, inga undantag. En spelare räknas som bunden om ett rep eller liknande läggs ett varv runt spelaren utan att knyta det och spelaren kan då inte fly. En obevakad bunden spelare får fly från att vara bunden om spelaren har varit obevakad en längre tid (spelaren får avgöra lite själv när detta är, men räkna med ca tre minuter).
 • Lajv-ersättningar för alkohol och tobak är tillåtet. Exempel på sådana är Trocadero istället för whiskey och tuggummicigaretter istället för cigaretter. Dessa skall behandlas IN-game som den riktiga varan. Man får spela full men överdriv inte om det kan störa andra!
 • Endast du avgör om händelser under lajvet kan döda din karaktär. Undantag gäller lajvets sista dag, då ingen karaktär går säker. Har du en extra karaktär du vill ta med dig inkludera denna i din anmälan.
 • Vi kommer att använda oss av elektronik för att skapa en bättre stämning i spelet. Elektroniken i sig (tex högtalare, färgade lampor, etc) existerar inte IN men vad de avger skall räknas som IN. Till exempel om pianomusik spelas från en högtalare så skall pianomusiken räknas som IN men inte högtalaren och musikspelaren.
 • IN-game mobiler får ej stjälas.