Deltagare Endagarslajv 2024

Deltagare Endagarslajv 2024

11/25 deltagare anmälda
11 betalda

My Fransson – Arrangör

John Marston
Red Dead Redemption

Bakgrund: John Marstons liv har varit kaos sedan han föddes, hans mor dog i barnafödsel och hans alkoholist till far dog när han var ung. Han blev i tonåren upplockad av Dutch van der Linde och välkomnad till livet som bandit. John stannade med gänget i hela sin ungdom, fram tills för 12 år sedan då gänget upplöstes våldsamt och John flydde med sin fru och son. Familjen hade det svårt ett tag, tills de lyckades få tag på en farm som de rustar upp och flyttar in i. En tid senare får John kontakt med gamla vänner från gänget och en chans att hämnas på förrädaren i Van der Linde-gänget, vilket han gör emot sin frus önskningar. John tror att detta avslutar kapitlet om hans förflutna, men hämndaktionen gör att han blir hittad av statens agenter. Hans fru och son är nu i statens förvar och det enda sättet för John att återfå dem är att jaga ner Dutch och de andra överlevande banditerna från gänget.

Personlighet: John är en rätt så seriös, cynisk person som gömmer sig bakom en stor mängd sarkasm. Han har lätt att bli arg och hotfull, vilket är ett resultat av hans uppväxt. Han har respekt mot kvinnor och är nästan överdrivet artig när han pratar med det motsatta könet, men är trogen sin fru och skulle aldrig flörta. Män har han inga problem att hantera hårdhänt och det är inget ovanligt att han säger rakt ut sin åsikt framför dessa. Han kan verka lite apatisk mot händelser runt honom, han har sett och upplevt det mesta och värsta och har en inställning att världen är skit oavsett. John är inte en smart eller lärd man och är fullt medveten om det, men det blandat men en nypa nyfikenhet gör att han hamnar i riktigt konstiga situationer.

Betald: Ja

Luna Ekenlöw – Arrangör

Dr. Måndahl
Inferno Lajv OC

Bakgrund: Dr. Måndahl var en forskare innan smittan spreds, och har sedan dess arbetat tajt med den Britiska ambassaden för att hjälpa civila med sjukvård och andra förnödenheter.

Personlighet: Dr. Måndahl är en person av princip och har en strikt moralisk kod, om än sin egna kod. Hon är villig att förhandla med andra parter för att nå sina mål och avslöja smittans ursprung.

Betald: Ja

Aiden Vanderman – Arrangör

Amos Burton (Genderbend)
The Expanse

Bakgrund: Amos kommer från jorden, men flyttade ut till asteroid-bältet och blev en mekaniker i ett ”is-samlar-skepp”. Efter en incident blev han och en liten grupp från skeppet efterlysta i hela solsystemet.

Personlighet: Amos visar inte så mycket känslor, om ens alls. Han är rak på sak och menar exakt allt han säger. Våld löser alla problem enligt honom.

Betald: Ja

Anders Gatu – Arrangör

Gomez Addams
The Addams Family

Bakgrund: Gomez är en excentrisk, atletisk, romantisk miljardär som inte bryr sig om pengar, utan mer om sin familj. Han är patriarken över familjen Addams och är en mycket framgångsrik affärsman, men fokuserar nuförtiden mer på sina hobbys som att krascha leksakståg, slåss med svärd eller dansa med sin fru Morticia.

Personlighet: Gomez är en excentrisk, atletisk, romantisk miljardär som inte bryr sig om pengar, utan mer om sin familj. Han är patriarken över familjen Addams och är en mycket framgångsrik affärsman, men fokuserar nuförtiden mer på sina hobbys som att krascha leksakståg, slåss med svärd eller dansa med sin fru Morticia.

Betald: Ja

karaktär

Wilma Ahlberg – Minion

Mari
Omori

Bakgrund: MARI was born on March 1st to an unnamed mother and father 19 years ago. Three years later, her parents had her little brother, SUNNY. The two grew up in FARAWAY TOWN next to KEL’s family. She was friends with HERO and later became friends with KEL, AUBREY, and BASIL. The group would often spend time together, with a romantic relationship forming between her and HERO. MARI also had a black cat named MEWO. Once, on a trip to FARAWAY PARK, SUNNY nearly drowned but was saved by MARI. Because of this incident, the group stopped going to FARAWAY PARK. MARI loves spending a lot of time practicing the piano and taking college prep classes. Because of this, she would spend less time with her younger brother, SUNNY. In an attempt to spend more time with his sister, SUNNY picked up violin and the both of them would practice together often for an upcoming recital.

Personlighet: Mari’s often spoken of as being kind and gentle, and plays a sisterly role in the friend group with SUNNY, HERO, KEL, AUBREY, and BASIL. Her first appearance shows she has a mischievous side, poking fun at KEL and AUBREY’s mannerisms and afterwards teasing HERO. When Mari was younger, she would pull pranks on HERO especially, such as putting bugs in his school desk. She is also a perfectionist, spending hours at a time practicing the same piano piece over and over again. Lastly Mari is described as a forgiving sister and friend. She also tries to help her brother forgive himself and reminds him to remember what’s important. Her biggest wish is for SUNNY to live out his life without any regrets.

Betald: Ja

Troy Lindgren

Bowser (Humanized Genderbend)
Super Mario Bros

Bakgrund: Bowser, sometimes known as King Koopa or King Bowser, is the main antagonist of the Super Mario franchise. He is a large, powerful, fire-breathing Koopa who leads the Koopa Troop, an evil kingdom of turtle-like creatures, and has been the arch-nemesis of Mario since his debut in Super Mario Bros. He has repeatedly kidnapped or attempted to kidnap Princess Peach with the ultimate goal of defeating Mario and taking over the Mushroom Kingdom..

Personlighet: Bowser in general is a persistent, threatening, and commanding villain who kidnaps Princess Peach, desires to defeat Mario and his friends and is arrogant and selfish, being boastful when he is successful and focuses only on self-preservation when he fails.

Though he believes himself superior, Bowser can be acknowledging of his foes for their tenacity against him in fierce battles or competitive events, even engaging in casual banter. While Bowser is regarded as a respected leader from his troops and as a feared invader from his enemies, Bowser’s usual brashness and short-temper can often lead him to not think his actions through or be willing to compromise.

Betald: Ja

Anton Nybling

Daryl Dixon
The Walking Dead

Bakgrund: Daryl hade en dålig uppväxt. Med en far med allvarliga ilske- och alkoholproblem, samt en bror som flydde hemifrån vid ung ålder för att komma iväg. Tiden innan världen gick under spenderade han med att följa efter sin bror i hans småkriminella liv. Någonting som han fortsatte med även efter apokalypsen, men inte särskilt länge. Daryl blev påverkad av de andra överlevarna i hans grupp och de fick honom att utvecklas och ändras som person. Efter en lång tid i världen efter apokalypsen, där han träffat många personer och upplevt nästan alla fasor den nya världen kan kasta på honom, har han äntligen funnit sig själv. Nu vet Daryl vad det är som spelar roll för honom, vad det är han slåss för, och exakt vad han skulle göra för det.

Personlighet: Daryl uttrycker sig som en ilsken, impulsiv, fräck, butter person som gör allting själv och inte behöver någon hjälp. Men innerst inne är han en väldigt känslosam man som bryr sig mer om andra än vad han någonsin skulle erkänna. Det har tagit tid, men fasaden Daryl byggt upp har långsamt brutits ned och mer av vem han är har visat sig för de omkring honom. Vilket har fått honom att öppna upp. Han har utvecklats, även om han fortfarande och alltid kommer att vara en ilsken, fräck, impulsiv redneck. Så låter han nu fler aspekter av sig själv synas. Han kan öppna upp och visa att han bryr sig, även om det tar ett tag. Och nu syns den vänskap, kärleken och broderskapet han känner för andra tydligt i hans karaktär och handlingar. 

Betald: Ja

Jimmy Ernving

Deadpool
Marvel Comics

Bakgrund: Deadpool aka Wade Wilson is a wisecracking mutant mercenary with accelerated healing.
After being dishonorably discharged as a Canadian special forces operative, Wilson worked as a freelance mercenary until he got diagnosed with terminal cancer.
He tries regular medicine but nothing helps, until one day when a mysterious recruiter approaches Wilson and offers him an experimental treatment for his cancer. He accepts and is taken to a laboratory run by Ajax, who inject him with a serum designed to awaken latent mutant genes in his body. Wilson gets subjected to days of torture to trigger any mutation he may have, without success.
Wilson discovers that Ajax’s real name is Francis and mocks him for it, in retaliation Ajax leaves Wilson in a hypobaric chamber that periodically takes him to the verge of asphyxiation over the weekend. This finally activates a regenerative healing factor that counteracts Wilson’s cancer, but leaves him severely disfigured with tumor-like scars over his entire body. He manage to escape from the chamber and ultimately kills Ajax. After that Wade Wilson becomes a masked vigilante, adopting the name ”Deadpool” (from Weasel picking him in a dead pool) and is now roaming the world beating villains and wrongdoers noone else want to deal with.

Personlighet: Deadpool is a highly trained assassin and mercenary. He is adept in multiple forms of martial arts, including Savate.Deadpool is an extraordinary athlete, and an expert swordsman and marksman. He is skilled in the use of multiple weapons, including katanas, knives, grenades, and guns.  Deadpool’s body is highly resistant to most drugs and toxins, due to his accelerated healing factor. For example, it is extremely difficult for him to become intoxicated. He also suffers from multiple personality disorders which makes him extremely unpredictable, so much that even taskmaster (the taskmaster has the skill to instantly copy (or mimic) the physical movement of anyone he witnesses) can’t predict his movements.
Deadpool is an unpredictable dangerous and hopeless romantically maniac that does what he wants without thinking about the consequences. But underneath his menacing outside, the red suit and his horribly tumor-like scarred body is a human who longs to settle down and live his life peacefully with his wife and a couple of kids, or is he?…

Betald: Ja

Karl-Kristoffer Johnsson

Mario
Super Mario Bros.

Bakgrund: Mario is the hero of the Mushroom Kingdom who is always on an adventure, usually rescuing Princess Peach from bad guy Bowser! He can grab Power-Ups that let him throw fireballs, become really big or even act like a cat!

Personlighet: Mario is known for being kind, cheerful, playful, encouraging, courageous, and headstrong and is also eager and cocky in certain occasions.

Betald: Ja

Evvi Ingvardsson

Mushu (Humanized, kind of modern)
Disney’s Mulan

Bakgrund: Mushu is a dragon from chinese folklore only a lot smaller than most are depicted which sometimes gives him a bit of a complex. He works with the ancestors of Fa Mulan’s family but does most of his actions mainly because he wants to or needs to cover up for a mistake or a lie he told. He has been the protector of at least two people in war, one miserably failed and one a very big success. 

Personlighet:  He is quite self absorbed, overconfident and impulsive. He can also be selfless, caring and loyal although that only shows for a few select people. With being a dragon he has a few abilities tho very weak seeing to his size, if you happen to need a lighter ask him, tho you might offend him. He can communicate with any being and seems to be immortal.

Betald: Ja

Simon Fry Eggers

Bryggar Brage 
OC

Bakgrund: Bryggar Brage är en handelsman som specialiserar sig i att brygga drycker vilka han säljer. Bryggar Brage är del av ett handelskompani vid namnet kompetenta kompaniet med ett tys o, vilka säljer varierade produkter.  Drycken kan variera från god mjöd till draktårar vilka sätter eld i gommen på de som dricker den. Han arbetar främst genom att vandra mellanslag städare och Alva till nya potentiella kunder samt finna nya recept eller ingredienser för nya brygder.

Personlighet:  Brage gillar fester och bra gott kamratskap. Brage är dock inte alltid den som vassaste kniven i lådan och kan lätt ta saker på för lite alvar. Brage tar dock fortsatt välmående för sig själv och hans nära på stort allvar. Vid behov är Brage villig att ta de jobb som finns lokalt för en penning eller mat. 

Betald: Ja