Fantasylajv 2018 -
Igneels vs Arbors

Igneels vs Arbors är PeppKai UNF/IOGTs första fantasylajv!

Du har 24h på dig att ge dig in i striden för din chaman, ta det som rättmätligen tillhör er och tillintetgöra fienden innan de tar er!
Om du är alv eller älva, orch eller troll, eller någon HELT annan varelse har ingen betydelse i slaget för Igneel (skuggornas följare) eller Arbor (Naturens tro).

Diverse boffervapen (skumgummi-vapen) är tillåtna och kommer att användas under lajvet.

Lajvet har nybörjartolerans vilket innebär att du behöver inte ha lajvat tidigare.
Vi välkomnar alla som vill vara med och dela våra roliga stunder oberoende av tidigare erfarenheter.
Det finns boffervapen och kläder att låna för den som inte har egna.
Dock finns det endast ett begränsat antal.
Om du har ett eget "maffigt" vapen som du önskar använda är du välkommen att ta med dig det, detta gäller även kläder.
Medtagna vapen kommer att behöva godkännas på plats av arrangörerna pga säkerhetskäl.

För att deltaga, gör följande:

1. Anmäl dig.
2. Betala deltagaravgiften.
3. Läs alla regler, packa, och ta dig till platsen i tid till lajvets starttid.

Följ även evenemanget på facebook för mer PEPP, snabba uppdateringar och annan kul information!


Vad?

Fantasylajv i regi av PeppKai UNF och PeppKai IOGT-NTO.

När?

21-22 Juli 2018

Var?

Moriaberg i Tumba

Pris?

120kr / person (medlem)

195kr / person
(ej medlem)

Är boffervapen tillåtna?

Ja men vid medtagande av egna kommer de behöva godkännas av oss

Sista Anmälningsdag?

6/7 ska du ha anmält dig och betalat deltagaravgiften.

Åldersgräns?

Åldersgräns 13 år.

©PeppKai UNF and PeppKai IOGT-NTO