FAQ för Cosplaylajvet

Här finner du svar på frågor vi tycker är viktiga och frågor som vi har fått från tidigare deltagare.
Här finner du även tips och saker som är bra att tänka på under lajvet.

Vad är ett cosplaylajv?
Vad innebär skräcktema?
Finns det ett max antal för hur många som får anmäla sig?
Vad menas med ersättare och hur fungerar det?
Vad menas med medlemskap?
Hur betalar jag deltagaravgiften?
Tips och bra att veta inför lajvet
Hur läskigt kommer lajvet att vara?
När är det sovdags samt när ska man vakna?
Vilka tider är det mat?
Vad blir det för mat?
Allergilista
Vad bör jag ta med mig?
Är det ett måste att sova över?
Finns det tillgång till dusch?

Vad är ett cosplaylajv?

Lajv, eller levande rollspel, är rollspel som man tar ut i "verkligheten" och genom improvisationsteater (teater utan manus) spelar en roll, en karaktär som inte är en själv. Deltagarna agerar som karaktärer och interagerar med varandra.

Cosplay är en sammansättning av orden "Costume" och "play" vilket är att en person som utför cosplay klär sig och försöker efterlikna en specifik karaktär eller figur.

Cosplaylajv är en sammansättning av dessa två där deltagarna, iklädda cosplays, lajvar tillsammans och agerar mot varandra

Vad innebär skräcktema?

Skräcktema innebär att lajvet kommer att involvera skrämsel och skräck. Deltagarna kommer att befinna sig i ett flertal scenarion som kommer att uppfattas som skrämmande.

Om det blir för mycket för någon deltagare går det alltid att dra sig ur genom att antingen lite diskret berätta att det är för jobbigt eller för mycket, eller att visa "off-tecknet" (ett tecken som visar att man tillfälligt inte är med, detta får inte missbrukas exempelvis genom att fly).

Finns det något max antal för hur många deltagare som får anmäla sig?

Både ja och nej.
Vi kan endast garantera 20 deltagare en plats på lajvet. Dessa 20 är de första betalande deltagarna.
Du kan anmäla dig trots att gränsen är nådd och det finns goda möjligheter att vi beviljar platser utöver dessa 20 men ingen är garanterad en plats.

Med andra ord om du är inom de 20 första betalande är du garanterad en plats på lajvet.

Det är först till kvarn att anmäla sig samt betala deltagaravgiften.

Vad menas med ersättare och hur fungerar det?

Om vi når det absoluta maxantalet deltagare som vi kan ta in i lajvet kommer anmälningarna därefter att hamna i en lista som ersättare. Som ersättare får du möjlighet att ta över en plats i lajvet om en deltagare hoppar av eller inte betalar sin deltagaravgift innan ett satt datum.
För cosplaylajvet 2018 är datumet satt till den 30 april.

De deltagare som anmält sig inom maxantalet får möjlighet att betala sin deltagaravgift innan den 30 april. Efter datumet får den ersättare som står näst på listan möjlighet att betala deltagaravgiften innan ett nytt datum och därmed ta över platsen i lajvet.
Om ersättaren inte betalar deltagaravgiften innan det satta datumet går möjligheten vidare till nästa ersättare på listan.

Om inga ersättare finns blir har deltagaren möjlighet att återta sig plats.

Listan med ersättare är endast synlig för arrangörer.

Vad menas med medlemskap?

Jo, UNF och IOGT-NTO är två förbund inom nykterhetrörelsen vilket är en organisation som arbetar för ett nyktert och drogfritt livssätt.

PeppKai UNF och PeppKai IOGT-NTO arbetar tillsammans som en förening för att skapa interessanta, roliga och sociala event som ett alternativ till att dricka,
för vem behöver alkohol för att ha roligt?
PeppKai UNF är ungdomsföreningen (13-25 år) medan PeppKai IOGT-NTO är för vuxna (+25).

Som medlem i PeppKai UNF/IOGT-NTO (eller annan UNF eller IOGT-NTO förening) får du 100kr rabat. Om du inte är det kan du bli medlem i UNF här eller i IOGT-NTO här. Det kostar 50kr för medlemskap i UNF och 50kr (första året, därefter 150kr) för medlemskap i IOGT-NTO. Medlemskapet varar i ett år.

Är du osäker på hur du gör står det mer under anmälan.

Vi har listor på vilka som är medlemmar och kan därmed avstämma med de som anmäler sig till lajvet.

Hur betalar jag deltagaravgiften?

Du betalar deltagaravgiften genom att antingen föra över pengarna (175kr för medlemmar, 275kr för icke medlemmar) till vårt konto (kontonummer: 944 341 112-0 clearing: 8327-9 (Swedbank)) eller swisha till 070 006 00 89. Skriv "CL18 (ditt namn)" som meddelande.

Informationen står även under anmälan.

Tips och Bra att veta inför Lajvet

Hur läskigt kommer lajvet att vara på en skala från 1-10 där 1 är "inte läskigt"?

Det beror på.
Dels skiljer det sig från person till person angående vad man tycker är läskigt.
De gånger som ska vara läskiga kommer vi i försöka göra så läskiga som vi kan.
Förhoppningsvis når vi en en 8 men det kan sträcka sig från allt mellan 0-10 beroende på vem det är.

Varje deltagare kan avbryta om denne anser att det har blivit för jobbigt eller läskigt. Då lugnar det ner sig, alternativt kan man själv alltid välja att man inte vill gå dit där det läskiga finns.

I år har vi även bytt lokal i hopp om att vi kan göra atmosfären ännu läskigare än tidigare.
Tidigare år har vi haft problem med att vi saknat möjligheter att släcka lampor samt att det har varit svårt för oss att mörklägga. Under 2018 års cosplaylajv är detta problem ett minne blott och vi kommer att kunna erbjuda en mörkare miljö.

När går man och lägger sig och När ska man vakna?

Det väljer man också själv. Lajvets huvudstory kommer att sluta kring kl 20-21 och därefter kommer det bara hända saker som är för skojs skull. Du får även gå och lägga dig tidigare om du vill.

Vi börjar spela kring kl 12 alla dagar. Det är då folk brukar vara redo. Om alla är redo tidigare så börjar vi tidigare.

Vilka tider är det mat?

Frukost ställs fram från när folk börjar vakna. Vilket gör att den plockas fram vid 7-9 tiden och står framme tills kring kl 10-11.
Den första dagen, fredagen, serveras lunchen innan lajvet börjar. Resterande dagar dukas lunchen fram mellan 13-15 och då äter vi i 1h.
Middag dukas fram mellan 18-20 och då äter vi i 1h.

Om lunchen blir tidig kommer middagen också bli tidig.

Mellan maten kommer tilltugg/mellanmål kunna stå framme så som frukt, vatten, saft, kex och liknande.

Vad för mat serveras?

Matsedel: OBS! Matsedeln kan komma att ändras.

Allergilista

(OBS! Uppdateras allt eftersom anmälningar kommer in!)
Får ej medtagas till lajvet:

Vad bör jag ta med mig?

Är det ett måste att sova över?

Nej det är absolut inte ett måste. Vi erbjuder sovplats eftersom det kan finnas människor som har rest långt och då kan det vara jobbigt om man måste åka hem för att sova.

Dessutom tycker vi som arrangerar lajvet att det är kul att sova över. Det är liksom en del av charmen med det hela. Man kan lajva långt in på natten om man så känner fört och behöver sen inte oroa sig för att ta sig hem och sova.

Finns det tillgång till dusch?

Ja, det finns en dusch i samband med en toalett. Det kommer finnas duschtider uppe för att undvika att det blir trafikstockning till den. Var vänlig och visa hänsyn, dra inte ut på tiden när ni duschar.

©PeppKai UNF and PeppKai IOGT-NTO